Podporují nás :

logo HVX bar poz

logo 2014 kontakt male

logo uamk

Automotoklub Škoda Mladá Boleslav

Automotoklub Škoda je společenská organizace pro motoristy a přátele motorismu především z regionu Mladá Boleslav. Automotoklub je členem ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK ČR) a ve svém poslání a činnosti se řídí platnými stanovami. Členem automotoklubu se může stát každá fyzická či právnická osoba.

Automotoklub Škoda zaměřuje svoji činnost především na tyto tři hlavní oblasti :

 • Poskytování služeb motoristické veřejnosti (informace, ubytování v ATC, prodej dálničních známek a některých dalších dokumentů a propagačních materiálů) a spolupráce s dalšími organizacemi a orgány při řešení otázek bezpečnosti silničního provozu.
 • Organizace sportovních a motoristických akcí (Rallye Bohemia, Škoda Tour, Economy Run, srazy caravanistů, závody minikár, motokár apod.)
 • Zajišťování organizačních podmínek pro vznik a práci odborných skupin (dospělých i mládeže), ve kterých motoristé a přátele motorismu mohou rozvíjet svou zájmovou činnost.

Novinky

Desatero pro motoristy:

 1. Uvědom si, že řídíš auto, které se může stát nástrojem smrti. 
 2. Úsměvem a milým slovem oplať řidiči, který ti vynadal. 
 3. Nemíjej bez povšimnutí řidiče v nouzi, neujížděj z místa nehody, pomoc zraněnému jako milosrdný samaritán. 
 4. Nechlub se svým vozidlem, neoslňuj rychlostí a předjížděním za každou cenu. 
 5. Neodsuzuj přestupek jiného, i když si myslíš, že sám bys jej neudělal, netrub a neukazuj na čelo. 
 6. Dojde-li k nehodě, nehádej se, ale klidně se s protivníkem dohodni o faktech. 
 7. Vydrž to klidně, i když tě někdo předběhne u čerpací stanice, či zabere místo na parkovišti. 
 8. Nekřič, nenadávej zvláště starším chodcům, maminkám s kočárky a neděs je bravurní jízdou. 
 9. Poškodíš-li cizí vůz na parkovišti, zanechej lístek s adresou za stěračem. 
 10. Předjel-li tě nebezpečným způsobem jiný řidič, neoplácej mu to.

Výhody členů AMK ŠKODA Mladá Boleslav

Nabízíme Vám zapojení do aktivit pro využití volného času i služby pro motoristy:

 • Škoda Tour- mezinárodní setkání přátel a fandů značky Škoda. Každý rok v jiné zemi Evropy
 • Škoda Economy Run- mezinárodní soutěž o docílení nejmenší spotřeby vozů Škoda
 • Minikáry pro děti i dospělé - stavba minikár, účast na soutěžích, závodech a přeborech
 • Caravanclub - turistika, účast na srazech karavanistů, vlastní tábořiště
 • Automobilový sport - rallye, autocross, rallyecross, stavby vozů, účast na závodech
 • OldTimerclub - sběratelé historických vozů, účast na setkáních
 • Radiem řízené elektrické modely aut v měřítku 1:10 - stavby modelů, účast na Rallye modelů
 • Služby pro motoristy - ekologické plakety a dálniční známky (CZ, SK, A, CH)
 • Zdarma dopravní a turistické infomace, dostupné na telefonním čísle 1230 a na www.uamk.cz
 • Slevy ve vybraných Autoservisech a využívání slev a výhod
 • Elektronický klubový časopis ÚAMK - Autostyl, viz www.autostyl.uamk.cz
 • Zdarma opakovaná NONSTOP organizační pomoc centrálního dispečinku ÚAMK tel. z ČR 1234 (1230), ze zahraničí +420 261 104 123
 • Zdarma pomoc silniční služby v rozsahu: příjezd, odjezd, 30 min. práce technika, dovoz PHM k vozidlu, nastartování přes kabely, pomoc při defektu pneu. Materiál se hradí. Centrála silniční služby: www.info1234.cz

Číst dál: Výhody členů AMK ŠKODA Mladá Boleslav

Historie Automotoklubu Škoda Mladá Boleslav

Po ukončení II. světové válký v roce 1945 byla obnovena i činnost dnešního Autoklubu Škoda. Ve vedení klubu byli pracovníci automobilky a pání profesoři Zemské průmyslové školy v Mladé Boleslavi, například Josef Velebný, Václav Bobek, Jaroslav Netušil, Jaroslav Horák, Ing. Miloslav Vigner, Ing. Ferdinand Kozák, Ing. František Hušek, Ing. Jan Lanc, Ing. Pavel Svítil a podobně.

Novodobá historie Autoklubu Škoda respektive Automotoklubu Škoda se začala odvíjet v 50. letech. Motorističtí fandové se především sdružovali proto, aby společně svépomocnou formou se starali o provozuschopnost svých automobilových a motocyklových miláčků. Postupně k tomu přistoupil zájem o motoristický sport a nutnost si společnými silami připravovat závodní stroje. Jelikož Autoklub Škoda působil ve městě automobilů a spolupráce s automobilovými závody se velmi intenzivně rozvíjela, podařilo se pořádat řadu hodnotných sportovních podniků. Vyvrcholením byl vznik automobilové soutěže Rallye Škoda, později přejmenované na Rallye Bohemia. Díky dobré práci pořadatelů se podařilo docílit zařazení soutěže do Mistrovství Evropy.

I když Autoklub Škoda za těch více jak 60 let prošel v souladu s celospolečenskými vývojem v naší zemi organizačními změnami, vždy ve svých řadách soustřeďoval zájemce o motorizmus a sportovní akce a sloužil řadovým motoristům a této tradici je věrný dosud. Postupem doby se členská základna zvyšovala v souvislosti s rozšiřováním poslání Autoklubu Škoda a vzniku dalších odborností. Členy Autoklubu jsou nejen zaměstnanci společnosti Škoda Auto, ale i přátelé motorismu a značky Škoda z ostatních regionů České republiky.  

Členové Autoklubu Škoda se podíleli také na vzniku a činnosti samostatného Autoklubu Československé republiky v r. 1990. Pak na základě rozhodnutí členské základny přestoupil Autoklub Škoda jako organisace pod Ústřední Automotoklub České republiky (ÚAMK).

Činnost autoklubu je řízena volenou radou (výborem) společně s představiteli jednotlivých odborností a za úzké spolupráce se sekretariátem, jehož pracovníci jsou připraveni také našim motoristům podat další informace, zodpovědět jejich dotazy, poskytnout rady či některé služby a tak pomoci při řešení jejich problémů.

Minikáry - účast na Mistrovní Evropy ve Švýcarsku a Evropském poháru na Korábu

Minikáristé (speed down) se zůčastnili Mistrovství Evropy ve Švýcarsku a Evropského poháru na Korábu, kde se příští rok pojede Mistrovství Evropy. V příloze jsou pro informaci dva články o výsledcích a pár fotografií.

Další akcí, kterou by chtěli stihnout bude v září Mistrovství Saska.

Automotoklub Škoda, V. Klementa 839, 293 01 Mladá Boleslav, tel: +420 326 321 344,    326 8 169 11