Historie Automotoklubu Škoda Mladá Boleslav

Zobrazeno: 14227

Po ukončení II. světové válký v roce 1945 byla obnovena i činnost dnešního Autoklubu Škoda. Ve vedení klubu byli pracovníci automobilky a pání profesoři Zemské průmyslové školy v Mladé Boleslavi, například Josef Velebný, Václav Bobek, Jaroslav Netušil, Jaroslav Horák, Ing. Miloslav Vigner, Ing. Ferdinand Kozák, Ing. František Hušek, Ing. Jan Lanc, Ing. Pavel Svítil a podobně.

Novodobá historie Autoklubu Škoda respektive Automotoklubu Škoda se začala odvíjet v 50. letech. Motorističtí fandové se především sdružovali proto, aby společně svépomocnou formou se starali o provozuschopnost svých automobilových a motocyklových miláčků. Postupně k tomu přistoupil zájem o motoristický sport a nutnost si společnými silami připravovat závodní stroje. Jelikož Autoklub Škoda působil ve městě automobilů a spolupráce s automobilovými závody se velmi intenzivně rozvíjela, podařilo se pořádat řadu hodnotných sportovních podniků. Vyvrcholením byl vznik automobilové soutěže Rallye Škoda, později přejmenované na Rallye Bohemia. Díky dobré práci pořadatelů se podařilo docílit zařazení soutěže do Mistrovství Evropy.

I když Autoklub Škoda za těch více jak 60 let prošel v souladu s celospolečenskými vývojem v naší zemi organizačními změnami, vždy ve svých řadách soustřeďoval zájemce o motorizmus a sportovní akce a sloužil řadovým motoristům a této tradici je věrný dosud. Postupem doby se členská základna zvyšovala v souvislosti s rozšiřováním poslání Autoklubu Škoda a vzniku dalších odborností. Členy Autoklubu jsou nejen zaměstnanci společnosti Škoda Auto, ale i přátelé motorismu a značky Škoda z ostatních regionů České republiky.  

Členové Autoklubu Škoda se podíleli také na vzniku a činnosti samostatného Autoklubu Československé republiky v r. 1990. Pak na základě rozhodnutí členské základny přestoupil Autoklub Škoda jako organisace pod Ústřední Automotoklub České republiky (ÚAMK).

Činnost autoklubu je řízena volenou radou (výborem) společně s představiteli jednotlivých odborností a za úzké spolupráce se sekretariátem, jehož pracovníci jsou připraveni také našim motoristům podat další informace, zodpovědět jejich dotazy, poskytnout rady či některé služby a tak pomoci při řešení jejich problémů.